W toku postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przełączników SAN dla systemu DYSTER w PSE S.A” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Proximus S.A., certyfikowanego partnera IBM  o statusie IBM Premier Business Partner. Integrator dokona wymiany elementów sieci SAN w kluczowym systemie Klienta, operatora ogólnopolskiego systemu elektroenergetycznego. Wartość zamówienia przewyższa pół miliona złotych.