Za nami II edycji wydarzenia INDATA OF THINGS, która odbyła się 1-go grudnia 2017 w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum”.

Tegorocznej edycji przyświecała idea: „Miasto – Sieci – Przemysł”,  a dyskusje koncentrowały się na trzech filarach – danych przestrzennych, które tworzą wartość Internetu Rzeczy, bezpieczeństwie cyfrowego obywatela oraz wpływie Internetu Rzeczy na transport.

Bliższe dzisiejszej rzeczywistości staje się pojęcie Internetu Wszechrzeczy (Internet of Everything) i w takim ujęciu system tworzą nie tylko przedmioty, ale także procesy, dane, ludzie, a nawet zwierzęta czy zjawiska atmosferyczne – wszystko, co może zostać potraktowane jako zmienna – argumentował Jarosław Sokolnicki z Microsoft Polska.

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek proponował zastanowić się, do jakich wymiarów funkcjonowania miasta mieszkańcy mogą rościć sobie prawo i czy zintelektualizowanie miasta jako wymiar dążenia do stanu „smart”, tudzież włączenie go we wszystkich wymiarach do świata cyfrowego, kształtuje w jakiś istotny sposób nasze prawo (osobiste, zbiorowe) do miasta i czy współcześnie z tego prawa potrafimy mądrze korzystać. Czy na kształt prawa do miasta może mieć wpływ wzrost użyteczności Internetu rzeczy – w jaki zakresie i czy zawsze pozytywnie?

Paweł Podsiadło, z Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum podkreślił, aby oprócz rozwoju technologii dbać o edukację cyfrową społeczeństwa i uczyć je mądrego i umiejętnego korzystania z dostępnych technologii.

Agata Kaczyńska-Kral z Indata S.A. zwróciła uwagę na to, do czego możemy wykorzystać sztuczną inteligencję w rozwiązaniach IoT oraz na zawiłe aspekty prawne sztucznej inteligencji. Dr Krzysztof Berezowski z INDATA IOT Labs, Krzysztof Kardaś z INDATA Cities, Michał Kołodziej  z Hewlett Packard Enterprise oraz Piotr Pękała z Software AG Polska, zaprezentowali specyfikę i zalety budowy rozwiązań w oparciu o platformy IoT na przykładzie konkretnych wdrożeń zaproszonych producentów, do dyskusji.

Dr Aleksander Sobota z Politechniki Śląskiej przedstawił problematykę wykorzystania „Internetu rzeczy” w systemach ITS na potrzeby sterowania i zarządzania potokami ruchu. Zaakcentował  również rolę Internetu rzeczy w planowaniu rozwoju różnych podsystemów transportowych funkcjonujących w Metropolii Górnośląskiej.

"Nowoczesne technologie, wpływające na komfort i jakość życia mieszkańców, będą istotnym elementem w planowaniu i projektowaniu naszych działań. Mówię w czasie przyszłym, bo trzeba mieć w pamięci, że wciąż jesteśmy młodą instytucją, a dokumenty strategiczne są aktualnie w fazie przygotowań.  Zdajemy sobie jednak sprawę, że wdrażanie inteligentnych technologii nie jest zadaniem prostym, bo wymaga nie tylko zmiany sposobu myślenia, ale również  - niestety – jest wciąż kosztowne. Trzeba o tym jednak rozmawiać, by wymieniać się wiedzą oraz inspirować nowymi i ciekawymi rozwiązaniami." - potwierdził Pan Kazimierz Karolczak, przewodniczy zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

ZAWSZE BLISKO POTRZEB
- z uwagą słuchamy jakie rzeczy, w tym Rzeczy Internetu mogą zainspirować nas do stworzenia inteligentnego miasta.

Chcemy tworzyć platformę spotkań ekspertów,  dostawców rozwiązań oraz przyszłych beneficjentów Internetu Rzeczy.  Tak właśnie realizujemy naszą wizję, chcemy  być zawsze blisko potrzeb naszych interesariuszy. Poprzez przedsiębiorcze działania chcemy wpisywać się w potrzeby otaczającego nas środowiska we wszystkich jego wymiarach: ludziach, procesach, produktach, miejscach i zyskach – chcemy pokrzepić innych, dzięki sile oddziaływania! – podkreśla Leszek Tomica, Prezes Zarządu Indata Utilities S.A.

Do dyspozycji naszych Partnerów biznesowych, oddajemy zespoły ekspertów, analityków i inżynierów wielu wiodących technologii. Innowacyjność oraz własne bogate zaplecze programistyczne tzw. ‘softwarehose’ to cechy, które wyróżniają Grupę INDATA, notowaną na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Ostatni, ale nie mniej ważny aspekt to projekt akceleracyjny w ramach współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dedykowany miastom. W dzisiejszych czasach wszyscy możemy być twórcami świata cyfrowego i wsłuchujemy się w głosy aktywnych mieszkańców, którzy mogą zainspirować nas do stworzenia inteligentnego miasta.

Zachęcamy Wszystkich z Państwa do współpracy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. W ramach projektu Akceleratora Technologii Informatycznych, współpracujemy obecnie już z kilkunastoma miastami z wykorzystaniem formuły zamówień przedkomercyjnych. Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP Miasto zgłasza pewien problem, na który na rynku nie ma odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania. Rozwiązanie to zostanie dopiero opracowane przez ostatecznych odbiorców instrumentu – zespoły interdyscyplinarne. Wskazany przez Urząd Miasta problem będzie problemem wielowymiarowym dotykającym kilku dziedzin nauki, a do jego rozwiązania potrzebny będzie zespół posiadający w swoim gronie osoby biegłe z wielu dziedzin, w tym co najmniej uzdolnionych analityków i programistów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.atipionier.pl