​​​​​​Oferta złożona przez konsorcjum Netia S.A oraz Indata Utilities S.A. została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Miasto Katowice. W dniu 16.02.2018 Urząd Miasta w Katowicach podpisał umowę na wykonanie dodatkowych monitoringów wizyjnych w ramach rozwoju strategicznego projektu miasta pod nazwą „Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz (KISMiA)”.

System działa od sierpnia 2016 roku a Grupa INDATA uczestniczyła w projekcie jego stworzenia (w tym m.in. uruchomienie Centrum Monitoringu, wymiana starych kamer i montaż nowych, budowa systemu i dostosowanie analityk). Działający w oparciu o technologie IBM Intelligent Video Analytics oraz Intelligent Operations Center system identyfikuje niebezpieczne sytuacje i powiadamia o nich służby. Atutem systemu jest to, że sam wykrywa i alarmuje dyspozytorów w zakresie kilkunastu określonych zdarzeń, to m.in. zbiegowisko, manifestacja, jazda pod prąd, parkowanie w niedozwolonych strefach, pojawienie się zwierząt na placach zabaw, dewastacja, zniknięcie danego obiektu (kradzież). System „wyłapie” także spośród nagrań leżącego człowieka, albo pozostawiony na ulicy obiekt, np. walizkę czy plecak.

Poprawa bezpieczeństwa to nie jedyna korzyść płynąca z tego rodzaju inwestycji. W niedalekiej przyszłości, kolejny etap rozszerzenia monitoringu pozwoli na kontrolowanie stanu infrastruktury miejskiej oraz prognozowanie stanu środowiska (czyli poziom zanieczyszczenia powietrza, zagrożenie powodziowe itp.). System stanowić będzie również ważne źródło danych dla mającego powstać na terenie Katowic Inteligentnego Systemu Transportu (ITS).

Wartość kontraktu: 1 608 410,00 zł netto