O Firmie

Blisko potrzeb Klienta

Licencje Microsoft dla Edukacji

Iegrator uzyskał kolejną certyfikację producenta Microsoft, Authorized Education Reseller (AER).

Modernizacja centrum danych PKP Intercity

Wdrożone przez spółkę Proximus technologie IBM pozwoliły w krótkim czasie zbudować funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników biznesowych usługowe centrum danych w PKP Intercity gwarantując wysoki poziom wydajności, dostęp...

Usługi utrzymania, serwisu i wsparcia technicznego dla PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna ponownie w drodze przetargu powierzyła realizację serwisu spółce Proximus S.A. Podpisany kontrakt na kolejny rok współpracy dotyczy świadczenia usług serwisowych platformy...

Rozbudowa środowiska wirtualnego producenta urządzeń chłodniczych

Na potrzeby rozbudowy środowiska wirtualnego, producent profesjonalnych urządzeń chłodniczych JBG-2 skorzystał ze wsparcia firmy Proximus przy instalacji nowych serwerów HP ProLiant i macierzy HP 3PAR.   Celem projektu...

Integrator inwestuje w innowacyjne narzędzia

Proximus został dedykowanym partnerem w obszarze zarządzania procesami biznesowymi.  Firma Oracle przyznała spółce Proximus tytuł Oracle Unified Business Process Management 11g, który jest potwierdzeniem posiadania komp...

Energa-Operator S.A. powierzyła zarządzanie projektem firmie Proximus

Energa Operator S.A podpisała umowę z Proximus S.A. na usługi zarządzania projektem Wdrożenia Systemu Obsługi Sprzedaży w Energa Operator S.A. w skrócie SOS-EOP.   Wsparcie oraz prowadzenie Biura Projektu dla  Energa Ope...

Urząd Miejski w Słupsku wybrał zakup od spółki Proximus

Oferta na sprzęt komputerowy złożona przez firmę Proximus w przetargu publicznym organizowanym przez Urząd Miejski w Słupsku  została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta odpowiadała na wszystkie wymagania określone w ...

Proximus prężnie rozwija kompetencje na rynku przemysłu i energetyki

Znane są już wyniki raportu Computerworld TOP200 za 2012 rok,  najbardziej wiarygodnego i prestiżowego opracowania dotyczącego polskiej branży teleinformatycznej. Firma Proximus znalazła się w pierwszej czwórce największ...

Rozbudowa środowiska serwerowo – macierzowego w PSE Operator S.A.

Proximus S.A. podpisał umowę z PSE Operator S.A. na „Modernizacja części macierzowej platformy DR” w oparciu o zaawansowane technologie IBM, lidera w zakresie innowacyjnych pamięci masowych.   Przedmiot zamówienia obejm...

Proximus wdraża system zarządzania energią w PKW S.A.

Umowa, którą  Proximus S.A. podpisał z Południowym Koncernem Węglowym S.A. obejmuje dostawę infrastruktury IT pod system pomiarowo-rozliczeniowy, modernizację układów pomiarowo – rozliczeniowych mocy i energii elektryczn...