O Firmie

Blisko potrzeb Klienta

IV edycja Akademii CIO - Optymalizacja infrastruktury IT

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Konopiskach odbyła się Akademia CIO zorganizowana przez naszą spółkę we współpracy z HPE oraz Veeam. Myślą przewodnią tegorocznej edycji była optymalizacja infrastruktury...

Proximus w rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm

Dziękujemy Klientom, Pracownikom, Dostawcom oraz wszystkim naszym Kontrahentom, dzięki którym działamy na rynku i należymy do  przedstawicieli najszybciej rozwijających się firm w Polsce! To ogromna ra...

Usługi serwisu dla sprzętu oraz wybranego oprogramowania ORACLE w PGNiG S.A.

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 02.02.2017 została zawarta umowa pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i...

Wsparcie procesów biznesowych w Polskiej Spółce Gazownictwa za pomocą narzędzia z obszaru zarządzania architekturą korporacyjną

Proximus S.A. podpisał umowę na wdrożenie narzędzia z obszaru zarządzania Architekturą Korporacyjną (Enterprise Architecture) w celu scentralizowania analityki i planowania kluczowych procesów biznesowych, aplikac...

Proximus zrealizował projekt dla centrów przetwarzania danych PKP PLK

21.12.2016 zakończono realizację zadania „Wdrożenie rozwiązania pamięci masowej typu NAS (Network Attached Storage)" w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). Projekt obejmował dostawy, instalację, konfigur...

Migracja stacji roboczych do Active Directory

Proximus S.A. zakończyła realizację usługi  migracji infrastruktury do nowej domeny Active Directory w przedsiębiorstwie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Migracją objęto ponad 3000 stacji roboczych z sześ...

Realizacja projektu geoinformatycznego dla Tauron Dystrybucja S.A.

Proximus z włoską firmą Geocart, razem posiadające olbrzymi potencjał i duże doświadczenie w zakresie usług geoinformatycznych, zrealizują projekt dla Tauron Dystrybucja S.A. w ramach podpisanej umowy w dniu 12.09.2016 r...

Podpisana umowa na projekt w branży kolejowej

22-go czerwca 2016 Proximus S.A. podpisał umowę z Szybką Koleją Miejską w Warszawie na ,,Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie utrzymaniem technicznym i serwisem taboru”. Projekt obejmie ...

Usługi wsparcia technologii Oracle

Na podstawie oferty, przyjętej w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, 23-go czerwca 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Energa-Operator S.A. a Proximus S.A. na świadczenie usługi serwisu ...

Zespół INDATA zajął pierwsze miejsce w półfinale ‪#‎BNP Paribas ‪#‎InternationalHackathon!

W miniony weekend ponad 100 start-upów w 8 różnych miastach świata, w tym w Warszawie, wzięło udział w organizowanym przez Grupę BNP Paribas Hackathonie. Spotkanie jest przeznaczone dla start-upów zajmujących się nowymi ...