O Firmie

Blisko potrzeb Klienta

Projekty IT i zarządzanie

Pod hasłem: „Projekty IT i zarządzanie” odbyło się X jubileuszowe spotkanie Meet IT 26-go czerwca 2014r. Jubileuszowe spotkanie pozwoliło na zebranie ekspertów i prelegentów dotychczasowych spotkań Meet IT.  Ekspert z fi...

Rozmawiamy o audytach bezpieczeństwa, które przeprowadza Proximus

12-go czerwca 2014r. expert ds. bezpieczeństwa w firmie Proximus, podczas spotkania Meet IT w Krakowie, poprowadził prelekcję „Od audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacj...

Wirtualizacja i rozwój infrastruktury Klientów w oparciu o technologię HP

Informujemy, że kolejny rok z rzędu Proximus odnowił status HP Silver Partner i otrzymał autoryzację w obszarze wdrożeń infrastruktury serwerowej. Co roku Integrator osiąga cele stawiane przez swoich partnerów w zakresie...

Licencje Microsoft dla Edukacji

Dzięki doświadczeniom oraz serii szkoleń i zdanych egzaminów przez pracowników firmy Proximus, integrator uzyskał kolejną certyfikację producenta Microsoft, Authorized Education Reseller (AER). Certyfikacja uprawnia do s...

Lokalizacja siedziby firmy w nowym biurowcu

Uprzejmie informujemy, że od 14-go kwietnia 2014 roku pracownicy spółki Proximus pracują i przyjmują Klientów oraz Partnerów w nowym energooszczędnym biurowcu. Siedziba firmy Proximus S.A. została przeniesiona z budynku ...

Wsparcie serwisowe dla Uniwersytetu Śląskiego

Oferta złożona przez firmę Proximus SA została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu ogłoszonym przez Uniwersytet Śląski, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PzP.Proximus dostarcza usług...

Technologia Microsoft w środowisku serwerowym

Proximus pomaga firmie JBG-2 Sp. z o.o. w rozbudowie środowiska serwerowego. Integrator złożył najkorzystniejszą ofertę na  dostawę licencji Microsoft. Pakiet Office Professional Plus 2013 usprawnia pracę zespołową, zape...

Świadczenie usług asysty technicznej licencji Oracle dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Proximus podpisał umowę z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji dla licencji Oracle będących w posiadaniu Urzędu.

Rozmawiamy o poprawie efektywności w przedsiębiorstwach

Od czego zależy efektywność przedsiębiorstwa? Jakie konkretne wymagania są stawiane przez Zarządy osobom pełniącym role CFO w przedsiębiorstwach? Jakie narzędzia umożliwiają pracę oraz przepływ komunikacji pomiędzy dział...

Projekt rozbudowy środowiska wirtualnego dla dużego banku

Proximus S.A. zakończył rozbudowę środowiska macierzy klasy enterprise dla jednego z banków.