Niniejszym informujemy, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 25.04.2017r. zmianie uległa nazwa Proximus S.A. na INDATA Cities S.A.

Zmiana w Proximus S.A. dotyczy nazwy firmy, a wszelkie pozostałe dane w tym NIP, KRS, numery telefonów i adres pozostają bez zmian. Podmiot funkcjonuje pod numerem KRS 0000317383, REGON 240700390 i NIP 6272618303.

Informujemy, że dotychczasowa działalność firmy INDATA Cities S.A. (dawniej Proximus S.A.) z wyłączeniem administracji samorządowej,  będzie kontynuowana  pod nazwą INDATA Utilities S.A. o numerze KRS 0000604991, REGON 363987597 oraz NIP 8943075168.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na kontynuację zobowiązań i ważność zawartych wcześniej umów ze spółką Proximus S.A. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych INDATA Citities S.A. z siedzibą w Katowicach jest prawnym następcą przekształconej spółki Proximus S.A.

Jednocześnie wskazujemy, że od 1 czerwca 2017 roku w spółce INDATA Cities S.A. konsolidowane są wszystkie kompetencje oraz zasoby dla sektora administracji publicznej, natomiast spółka INDATA Utilities S.A. koncentruje się na kompleksowej obsłudze podmiotów z sektorów utilities, włączając sektor energetyczny, telekomunikacyjny, przemysłowy, bankowy oraz  sieci handlowe.

Zmiany zostały dokonane w celu wyraźnego wydzielenia obszarów kompetencji spółek i podniesienia jakości obsługi Klientów sektorowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy.