Nie tylko GIS, projekty informatyczne w PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. i PGE Systemy S.A. prowadzą kluczowe dla OSD projekty informatyczne, które wpłyą na zarządzanie operacyjne.

Najwazniejsze z nich to: "Wdrożenie Systemu GIS (Geographic Information System)", "Wdrożenie Systemu Przyłaczeniowego (PNO)", "Program Reimplementacji Systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w GK PGE" oraz "Budowa i Wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Rynku Bilansującego (CSORB)".

Źródło: Energolinia, nr 5 (11) wrzesień/październik 2012