Proximus jako członek Klastra Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum w ramach współpracy z Polsko - Indyjską Izbą Gospodarczą wziął udział w misji gospodarczej organizowanej przez Centrum EBTC (European Business and Technology Centre) od 15 do 20 marca 2010 roku.

Projekt EBTC obejmował udział w spotkaniach networkingowych B2B, seminariach oraz w kongresie WRETC 2010. Przedsięwzięcie ukierunkowane było na rozwój współpracy oraz znalezienie wspólnego mianownika dla działań polsko – indyjskich w zakresie energii odnawialnej. Proximus, który aktywnie działa na polskim rynku energetycznym mógł nawiązać współpracę z indyjskimi przedsiębiorcami działających w sektorze energii odnawialnej, jak również z pozostałymi firmami z sektora energetycznego biorącymi udział w misji w New Dheli.

Reprezentanci projektu uczestniczyli w zaplanowanych wcześniej spotkaniach bilateralnych z partnerami z branży, seminariach tematycznych oraz wizytowali wytwórców kolektorów słonecznych.

Cała grupa zaangażowana w projekt wzięła udział w Kongresie i Expo - World Renewable Energy Technology Congress (WRETC 2010) - największej w Azji Południowej imprezie konferencyjnej i wystawienniczej poświęconej technologiom energii odnawialnej.

Źródło: WNP, 29 marca 2010r.