Odwiedziliśmy jedną z prężnie działających organizacji pożytku publicznego w naszej okolicy - Hospicjum Cordis.  Widzieliśmy ile chorych dorosłych i dzieci, a w tym także osieroconych dzieci potrzebuje pomocy. Chcemy chociaż w niewielkim stopniu pomóc.

Z  wyrazami uznania i szacunku dla starań i wysiłków, jakie zespół oraz wolontariusze Hospicjum Cordis wkładają na co dzień w pracę na rzecz swoich podopiecznych przekazaliśmy od pracowników środki pieniężne. W ramach systemu pomnażania dobra firma przekazała drugie tyle na rzecz Hospicjum.

Spłynęły ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w akcję!

Zapraszamy na stronę Hospicjum Cordis http://hospicjumcordis.pl/