O nas

Blisko potrzeb Klienta

 

Indata Utilities SA

ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Budynek nr 8

+48 32 2000134
utilities@in-data.pl 

NIP

8943075168

KRS

0000604991

REGON

363987597

Kapitał zakładowy

100 000,00 zł

wpłacony w całości

Organ rejestracyjny:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.