O nas

Blisko potrzeb Klienta

 Misja 

Tworzymy wartość poprzez innowacje.

 

 Wizja

Grupa Indata w najbliższych latach będzie najszybciej rozwijającą się grupą IT w Polsce. Cel ten osiągniemy poprzez doskonalenie działalności na poziomie operacyjnym oraz rozwój poprzez akwizycje. Osiągnięcie dużej skali działania będzie fundamentem, który pozwoli Grupie na realizację najbardziej zaawansowanych projektów w obszarze IT, w tym również realizowanych na rzecz podmiotów publicznych oraz rozwijanie efektywnych działań poza granicami Polski.

 

 Wartości

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne.

  • Rozwój

Poszukujemy sposobów na ciągły wzrost wartości dla głównych grup interesariuszy Grupy Indata (akcjonariusze, klienci, partnerzy).

  • Doskonalenie

Dążymy do poprawy naszego funkcjonowania poprzez doskonalenie funkcjonowania operacyjnego i przemyślane akwizycje.

  • Innowacyjność

Uczymy się, poznajemy nowe rozwiązania, jesteśmy otwarci na nowości, kreujemy nowe rozwiązania.

  • Wspieranie biznesu Klientów

Staramy się zrozumieć naszych klientów i ich potrzeby, aby oferować im rozwiązania, które lepiej wspierają ich działalność.