Oferta

 • Czy chcą Państwo zwiększyć bezpieczeństwo we wszystkich obiektach przedsiębiorstwa i na terenie wokół zakładów?

 • Czy potrzebujecie Państwo zredukować liczbę fizycznych uszkodzeń aktywów przedsiębiorstwa?

 • Czy w Państwa firmie istotne jest, aby zautomatyzować identyfikację godzin przejazdu pojazdów, załadunku lub wyładunku towarów?

Inteligentny System Monitoringu podnosi standardy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i zapewnia nadzór, który jest niezbędny, a w konsekwencji przyczynia się do redukcji strat w przedsiębiorstwie, spowodowanych przypadkowym lub celowym działaniem pracowników lub osób trzecich. Dzięki Smart Monitoring przedsiębiorstwa odnotowują mniej szkód, kradzieży i naruszeń regulaminu pracy. Ponadto, system wyklucza problem z identyfikacją podmiotu, który dokonał dewastacji lub naruszył ustalony porządek.

Wdrażane rozwiązanie w oparciu o technologię IBM posiada następujące możliwości analityczne:

 • Monitorowanie osób (wkraczanie w zakazane strefy, monitorowanie obszarów pod kątem liczby uczestników, zliczanie osób – wykrywanie tłumu, zapobieganie zatorom przy wejściach/wyjściach),
 • Rozpoznawanie typów zachowań (zgromadzenia, włóczenie się, zaczepianie i nagabywanie, zagrożenia wypadkiem, obszary linii produkcyjnej),
 • Monitorowanie obiektów (porzucone/pozostawione i usunięte (znikające) obiekty, wykrywanie pozostawionych przedmiotów i ich braku na liniach produkcyjnych, inteligentny system detekcji raportuje natychmiast o zagrożeniach bezpośrednio do ochrony, monitorowanie stref załadunku, przeładunku, składowania palet, stref wyłączonych z ruchu,
 • Monitorowanie pojazdów (niedozwolone miejsca do parkowania, pojazd przy rampie/ bramie, aktywności wózków, bramy wjazdowe, nadzór wzdłuż ogrodzeń, miejsca zastrzeżone - droga pożarowa, wyjścia awaryjne).

Systemy do inteligentnego monitoringu wideo dają pełną kontrolę i usprawniają prace kierowników produkcji, logistyki, ruchu zakładowego, pracownikom ochrony lub administratorom dużych przedsiębiorstw.

Oferujemy wdrożenie rozwiązania dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa.

Zapewniamy:

 • Analizę i identyfikację potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie monitoringu,
 • Dostawy systemu wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz infrastrukturą techniczno-systemową,
 • Integrację z obecnymi systemami bezpieczeństwa,
 • Instalację wraz z pilotowym uruchomieniem Inteligentnej Analizy Wideo.