Oferta

Jesteśmy sprawdzonym dostawcą usług informatycznych dla podmiotów z sektora utilities. Wdrażamy rozwiązania dopasowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetyki. Wdrażane przez nas rozwiązania i narzędzia IT wspierają zarządzanie majątkiem przestrzennym, zarządzanie danymi pomiarowymi, świadczenie usługi dystrybucyjnej,  produkcję i sprzedaż energii, rozliczanie obrotu energią i sprzedaży usług, obsługę klientów.