Oferta

Dystrybucja i przesył energią

  • Zarządzanie majątkiem i siecią dystrybucyjną – w zakresie zarządzania majątkiem i siecią dystrybucyjną wsparciem procesów biznesowych są systemy związane z  utrzymaniem i rozwojem sieci dystrybucyjnej;  systemy posiadają rozbudowane funkcje prezentacji przestrzennej elementów i struktury systemu dystrybucyjnego (posiadamy doświadczenia w realizacji procesów inwentaryzacji i nanoszenia elementów majątku na mapy cyfrowe); dodatkowo narzędzia IT wspomagają działania służb dyspozytorskich związanych z analizą stanu urządzeń w sieci oraz usuwaniem awarii w systemie;
  • Zarządzanie pomiarami – w obszarze działalności związanej z pomiarami proponujemy systemy wspomagające zarówno zarządzanie danymi pomiarowymi odbiorców jak i pomiarami sieciowymi. Systemy są przygotowane do zdalnej i inkasenckiej akwizycji danych pomiarowych;
  • Świadczenie usługi dystrybucyjnej – w obszarze działalności przesyłowej  związanej ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej oferujemy systemy wspomagające rozliczenia sprzedaży usługi dystrybucyjnej, łącznie z fakturowaniem i windykacją. Dodatkowo systemy wspomagają wszystkie działania powiązane z procesem zmiany sprzedawcy i przyłączania użytkowników do systemu dystrybucyjnego oraz zarządzania stratami sieciowym;

Sprzedaż i zakup energii

  • Handel  energią elektryczną – wsparcie dla użytkowników systemów w zakresie procesów biznesowych, rozciągających się od długoterminowego wytwarzania i planowania sprzedaży, poprzez zarządzanie jednostkami wytwarzającymi i grafikowanie, optymalizacje portfela i zarządzanie ryzykiem, handel i zarządzanie bieżącymi strategiami handlowymi, aż po kontraktowanie i obsługę klienta końcowego.
  • Sprzedaż energii (systemy billingowe) - począwszy od pierwszego kontaktu biznesowego z potencjalnym klientem, poprzez proces ofertowania i zawierania umów, na rozliczeniach, analizach i sprawozdawczości kończąc; możliwość przygotowywania w systemie planów sprzedaży energii
  • Relacje z klientami i otoczeniem biznesowym – wspomaganie procesów wymiany informacji oraz obsługa zgłaszanych przez klientów spraw i reklamacji. System pozwala na zastosowanie różnych form kontaktu z klientem (telefon, kontakt bezpośredni, portal WWW itd.).

Systemy wspierające produkcję energii elektrycznej

  • Systemy analityczne – dla potrzeb elektrowni lub zespołów elektrowni, zapewniające wizualizację procesu technologicznego i stworzenie centralnego repozytorium danych w zakresie dostosowanym do potrzeb Centrum Zarządzania Produkcją.
  • Systemy remontowe – oferujemy wsparcie procesów utrzymania, remontów, awarii oraz zarządzania zespołami ludzkimi.