Oferta

 • Czy w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym chcieliby Państwo poprawić efektywność procesów biznesowych i inwestycyjnych w przedsiębiorstwie?

 • Czy organizacja stoi przed wyborem nowego rozwiązania informatycznego, wspierającego zarządzanie majątkiem sieciowym?

 • Czy wszystkie procesy z obszaru zarządzania majątkiem są zidentyfikowane i formalnie opisane?

 • Czy wszystkie procesy z obszaru zarządzania majątkiem sieciowym są wspierane systemowo?

 • Czy wszystkie obiekty sieci posiadają reprezentację elektroniczną (opisową i graficzną) i są zarządzane systemowo?

Celem zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa dysponującego obiektami w terenie (energetyka, gaz, wodociągi, telekomunikacja.) jest wyznaczany przez priorytety ekonomiczne i konieczność zachowania konkurencyjności rynkowej. W tym kontekście zarządzanie majątkiem sieciowym to szereg procesów związanych z obsługą sieci, realizacją remontów, planowaniem i realizacją inwestycji, eksploatacją, w powiązaniu z sferą wizualizacji sieci (mapa numeryczna), oraz kosztami. Z punktu widzenia wsparcia informatycznego zarządzanie majątkiem sieciowym wymaga ścisłej integracji systemu GIS, systemów zarządzania pracami i ewidencją sieci, dokumentacją, SCADA, ERP, CRM i bilingowym. Integracja ta w znaczący sposób optymalizuje wykorzystanie informacji zawartych w systemie, a to zapewnia lepsze wykorzystanie nakładów poniesionych na przygotowanie efektywnego systemu zarządzania majątkiem sieciowym.

Wśród odbiorców naszych usług doradczych i konsultingowych w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym znajdują się firmy sektora utilities (energetyka, gaz, wodociągi, telekomunikacja) oraz firmy sektora przemysłowego.

Usługi:

 • Analiza procesów biznesowych,
 • Modelowanie map procesów biznesowych w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym,
 • Opracowanie logicznego modelu funkcjonalnego systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie majątkiem sieciowym,
 • Opracowanie modelu integracji rozwiązań w obszarze zarządzania majątkiem,
 • Projekty techniczne, analizy przedwdrożeniowe, studium wykonalności w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym,
 • Doradztwo na etapie wyboru rozwiązań wspierających zarządzanie majątkiem sieciowym,
 • Zarządzanie projektem wdrożenia systemów zarządzania majątkiem sieciowym,
 • Inwentaryzacja i paszportyzacja elementów sieci.